WYKAZ PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

 

Lp.

Nazwa przedszkola

Imię i Nazwisko dyrektora

Adres

telefon

 

1.

Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi

Elżbieta Zych

ul. Związkowa 20

2525-908

2.

Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

Bożena Dejas

ul. Koraszewskiego 6

2029-295

3.

Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

Jolanta Łysakowska-Blok

ul. Słoneczna 60

2062-240

4.

Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi

Lidia Pilarz

ul. I. Mościckiego 2

2543-055

5.

Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

Alicja Koryczan

Al. Roździeńskiego 88

2581-036

6.

Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi

Antonina Michulec

ul. Adama 33

2560-258

 

 

 

WYKAZ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

 

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i Nazwisko dyrektora

Adres

telefon

1.

Szkoła Podstawowa Nr 11

z Oddziałami  Integracyjnymi

Danuta Antczak

ul. Nasypowa 16

2571-585

2.

Szkoła Podstawowa Nr 25

z Oddz. Integracyjnymi w ZSI Nr 1

Anna Brodacka

ul. Krzywoustego 11

2544-596

3.

Szkoła Podstawowa Nr 37

Z oddz. dla dzieci z wadą słuchu

Barbara Opałka

Ul. Lompy 17

2564-617

4.

Szkoła Podstawowa Nr 47

z Oddziałami  Integracyjnymi

Grażyna Zaborska-Zajpelt

ul. Grzegorzka 4

2566-206

5.

Szkoła Podstawowa Nr 51

z Oddziałami  Integracyjnymi

Krystyna Czubiak

Ul. Przyjazna 7a

3512-070

6.

Szkoła Podstawowa Nr 66

z oddz. dla niepełnospraw. ruchowo

Elżbieta Przygodzińska

Ul. Krzywoustego 7

2541-651

7.

Szkoła Podstawowa Nr 67

z Oddziałami  Integracyjnymi

Grażyna Frąckiewicz-Stawiarska

Ul. Zielona 5

2023-910

 

 

 

WYKAZ ZESPOŁÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

 

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i Nazwisko dyrektora

Adres

telefon

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Barbara Zyska-Figiela

ul. Grażyńskiego 17

2584-359

2.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 6

Anna Jóźwik-Wabik

ul. Medyków 16

2071-675

3.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 7

Joanna Kałużna

ul. Zamkowa 2a

2557-195

4.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8

Grażyna Błaszkiewicz-Chmielewska

Szkolna 5

2539-570

5.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II

Joanna Aleksandrowicz

ul. Ścigały 17

2047-671

6.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 10

Grażyna Badura

ul. Bednorza 13

2569-067

7.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 im. M. Grzegorzewskiej

Elżbieta Ślęzakiewicz

ul. Gliwicka 148

2541-867

8.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 12

Maria Mańka

ul. Kołobrzeska 8

2526-773

 

 

 

WYKAZ GIMNAZJÓW INTEGRACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE

 

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i Nazwisko dyrektora

Adres

telefon

1.

Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Lucyna Ślęczka

ul. B. Chrobrego 4

2546-730

2.

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Małgorzata Strózik

ul. Wojciecha 9

2560-698

3.

Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica

Marek Zdebel

ul. Hetmańska 8

2527-885

4.

Gimnazjum nr 36

z Oddz. Integracyjnymi w ZSI Nr 1

Anna Brodacka

ul. Bocheńskiego 149

2544-596