Szkoły ponadgimnazjalne - Informator 2005.

Technika
 

Spis treści

 

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Powstańców Śląskich

40-326 Katowice; ul. Techników 7
/fax 256 63 72
Dzielnica: Dąbrówka Mała
e-mail: zsb@onet.pl
http://www.zespol-szkol.com
Zawody: Ilość miejsc
technik budownictwa 32
technik drogownictwa 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 41
Maksymalna: 96
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Wojciecha Korfantego

40-074 Katowice; ul. Raciborska 3
251 68 01; 251 70 88
Dzielnica: Śródmieście
e-mail: bip@zse-korfanty.internetdsl.pl
http://www.zse-korfanty.internetdsl.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik hotelarstwa 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 96
Maksymalna: 157
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. Gustawa Morcinka

40-382 Katowice; ul. Roździeńska 25
256 98 23; 759 16 90
Dzielnica: Szopienice
e-mail: zsgkatowice@wp.pl
http://www.zsgkatowice.strona.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik żywienia i gospodarstwa domowego 32
technik organizacji usług gastronomicznych 32
kucharz 32
kelner 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 42
Maksymalna: 114
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 4
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

40-592 Katowice; ul. Mikołowska 131
609 60 20; fax 609 60 38
Dzielnica: Brynów
e-mail: dyrekcja@zstio.coig.pl
http://www.zstio.coig.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik elektronik 32
technik elektryk 32
technik informatyk 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 32
Maksymalna: 127
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Technikum Nr 5
w Zespole Szkół Handlowych
im. Bolesława Prusa

40-358 Katowice; ul. Gen. J. Hallera 60
256 99 34; 256 92 91; fax 256 92 91
Dzielnica: Dąbrówka Mała
e-mail: zshkatowice@interia.pl
http://zshkatowice.w.interia.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik handlowiec 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 37
Maksymalna: 86
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 6
w Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych
im. Walentego Roździeńskiego

40-387 Katowice; ul. 11 Listopada 13
759 16 52; 256 98 41
Dzielnica: Szopienice
e-mail: zshm@w.pl
http://www.zshm.w.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik elektronik 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 31
Maksymalna: 107
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Technikum Nr 7
w Zespole Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych
im. Stanisława Mastalerza

40-081 Katowice; ul. Gliwicka 228
/fax 254 06 26
Dzielnica: Załęże
e-mail: zskie.katowice@neostrada.pl
http://www.zskie-katowice.neostrada.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik mechanik 32
(naprawa i eksploatacja
pojazdów samochodowych)
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 22
Maksymalna: 78
Nauczane języki obce: angielski, francuski

Technikum Nr 8
w Zespole Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

40-092 Katowice; ul. A. Mickiewicza 16
258 83 14
Dzielnica: Śródmieście
e-mail: zsl@zsl.katowice.pl
http://www.zsl.katowice.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 32
technik telekomunikacji 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 58
Maksymalna: 123
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Technikum Nr 9
w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących
im. Zofii Kossak

40-326 Katowice; ul. Techników 11
/fax 256 64 04; 256 63 24
Dzielnica: Dąbrówka Mała
e-mail: zsoio1@wp.pl
http://www.zsoio.neostrada.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik technologii odzieży 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 41
Maksymalna: 112
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 10
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego

40-384 Katowice; ul. ks. bpa H. Bednorza 15
351 82 20; fax 256 94 69
Dzielnica: Szopienice
e-mail: zsps@alpha.pl
http://www.zsps.org.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik technologii żywności 64
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 35
Maksymalna: 115
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 11
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego

40-326 Katowice; ul. Techników 9
256 61 33; 201 82 42
Dzielnica: Dąbrówka Mała
e-mail: zstiokce@wp.pl
http://www.zstiokce.neostrada.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik elektronik 32
technik geodeta 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 49
Maksymalna: 129
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 12
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
im. Edwarda Abramowskiego

40-659 Katowice; ul. Harcerzy Września 1939 nr 2
202 82 55; 202 86 77
Dzielnica: Piotrowice
e-mail: technikum12@abramowski.edu.pl
http://www.abramowski.edu.pl
Zawody: Ilość miejsc
fototechnik 32
technik elektronik 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 97
Maksymalna: 155
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 13
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Romualda Mielczarskiego

40-870 Katowice; Al. B. Krzywoustego 13
254 30 48; 254 36 50
Dzielnica: Tysiąclecie
e-mail: mielczarskizsz@tlen.pl
http://www.zsz.katowice.ids.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik handlowiec 32
technik logistyk 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 50
Maksymalna: 126
Nauczane języki obce: angielski, rosyjski

Technikum Nr 14
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3
im. Adama Kocura

40-395 Katowice; ul. Szopienicka 66
/fax 255 72 25; 707 55 06
Dzielnica: Janów
e-mail: sekretariat@zsz3.katowice.pl
http://www.zsz3.katowice.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik elektronik 32
technik elektryk 32
technik górnictwa podziemnego 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 56
Maksymalna: 122
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Technikum Nr 15
w Zespole Szkół Nr 4
im. Tomasza Klenczara

40-750 Katowice; ul. T. Boya Żeleńskiego 96
202 00 11
Dzielnica: Kostuchna
e-mail: zsnr4katowice@poczta.onet.pl
http://www.zsnr4katowice.republika.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik elektryk 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 42
Maksymalna: 117
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Technikum Nr 16
w Zespole Szkół Nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza

40-749 Katowice; ul. Goetla 2
255 61 31; 352 94 10
Dzielnica: Murcki
e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl
http://zsz2murcki.republika.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik ekonomista 32
technik elektryk 32
technik górnictwa podziemnego 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 50
Maksymalna: 126
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Technikum Nr 17
w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych

40-086 Katowice; ul. Sokolska 26
351 19 00; 351 19 10; fax 351 19 23
Dzielnica: Śródmieście
e-mail: sltzn@sltzn.katowice.pl
http://www.sltzn.katowice.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik analityk 32
technik elektronik 32
technik elektryk 32
technik mechanik 32
technik ochrony środowiska 32
technik teleinformatyk 32
technik mechatronik 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 42
Maksymalna: 172
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Technikum Nr 18
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
im. Armii Krajowej

40-671 Katowice; ul. Armii Krajowej 84
202 84 63; 202 83 14
Dzielnica: Piotrowice
e-mail: dyrekcja@zspm.pl
http://www.zspm.prv.pl
Zawody: Ilość miejsc
technik poligraf 32
technik informatyk 32
Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I
(w ubiegłym roku szkolnym)
Minimalna: 44
Maksymalna: 102
Nauczane języki obce: angielski, rosyjski

Technikum
Zakładu Doskonalenia Zawodowego

40-017 Katowice; ul. Graniczna 27
256 41 15
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl
http://www.zdz.katowice.pl
Zawody:
technik usług fryzjerskich
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki
(szkoła niepubliczna)

Spis treści

 

 

© 2005 Urząd Miasta Katowice